Råbjerg Mile

Naturens damptromle

 

Kontrasten kunne ikke være meget større. Mens de musikinteresserede og særligt Grand prix-entusiaster i denne tid ser frem til finalen 2024 i Malmø og det danske bidrag ”Sand” om livets porøse elementer og tankernes sandslotte i en høj og flamboyant udgave, ligger en af Europas største vandreklitter, Råbjerg Mile, i konstant behersket fremdrift. Denne miniørken har siden 1500-tallet udgjort et konstant element af naturen helt oppe på toppen af Danmark. Fra det beskyttede naturområde Bunken Klitplantage mellem Skagen og Frederikshavn arbejder denne naturens damptromle sig med ca. 15 m. om året i nordøstlig retning.

 

Spil de kort, du har

Indbyggerne på den jyske vestkyst har sandstrandene og sandjordene som en nogle gange besværlig medspiller. Det er dog ligeledes grundlaget for det store turismeerhverv. Man arrangerer sig med de forhold, som århundreders sandflugt fra vest ind over det porøse landskab  -udpint efter århundreders intensivt jordbrug, husdyrhold og tørvegravning – byder og tager opsigtsvækkende konsekvenser, som den tilsandede kirke er et mønstereksempel på.

 

En ubønhørlig rejse

Råbjerg Mile, dannet af vindens bevægelser, er nu også en stor tumling at danse med. 3,5 mio. m3 sand, et areal på 1 km2 og 20 m. høj. Siden år 1900 har den flyttet sig 1750 m. mod nordøst, og det tager ca. 40 år at passere et sted på ruten. Som ved en ”rigtig” ørken er dyrelivet ganske overskueligt og kun for de sejeste:

    •       Hugorm
    •       Sandspringer, insekt
    •       Strandtudse
    •       Hedepletvinge, insekt

 

Der er årligt ca. 250.000 besøgende på milen og adskillige fredninger gennem årene, senest 2008, har sikret dens eksistens fremfor f.eks. at ende som udstykning til sommerhusgrunde i det attraktive ferieområde.

 

Kongeord

Som tidligere angivet har vandreklitten forårsaget vidtgående beslutninger og ofre af varierende størrelse. Det mest kendte i sidste kategori er den gotiske Sankt Laurentii-kirke lidt syd for Skagen. Den blev opført i slutningen af det 14. århundrede. Den blev hårdt udsat for sandflugt fra 1600-tallet, der krævede stort vedligehold og arbejde med reparationer. Det syntes at være en ren Sisyfos-opgave, der dog fandt sin ende i 1795 ved et kongeligt dekret om at nedlægge kirken. Selve kirkeskibet blev fjernet og indholdet til dels genbrugt i Skagen Kirke og Aarhus Domkirke. Tårnet blev stående som et sømærke, og det nu fredede 22 m. høje tårn har udviklet sig til et yndet turistmål samt større kendskabsgrad fra HC-Andersens ”En historie fra klitterne”.

 

Sand og vand, det er Nordjylland…

 

LÆS OGSÅ

Bornholmertårnet, Stevnsfortet og Langelandsfortet – et besøg værd

Den jyske højderyg fra Frederikshavn til Padborg