Vadehavet med ridning

Vadehavet – herlig og særlig

 

På en eller anden forunderlig måde har vi alle en tendens til at overse eller ikke påskønne de fænomener og kulturbærere, der ligger lige i vores nærmiljø. De er der jo bare og ikke noget særligt. Så kan det godt betale sig lige at træde et par skridt tilbage, tage helikopterblikket og åbne armene til et fast hjerteligt kram. 

 

Et mønstereksempel på denne tese er Vadehavet i den sydvestligste del af Jylland. Et af verdens største vådområder strækker sig over 500 km. ved Nordsøen lige fra Varde ned over Tyskland og frem til Holland. Den danske del, Nationalpark Vadehavet, blev dannet i 2008 og indviet i 2010. De 1466 km2 land, områdets beboere og dyr er underlagt tidevandets ubønhørlige rullen ved strand og vådområder.

 

Tidevandets dagsrytme

Sol-månetyngdekraften påvirker vandmasserne på jorden og skaber tidevandsændringer ved kystområder som Vadehavet. Her må mennesket føje sig naturen og skabe bæredygtige løsninger. De tre vadehavsøer Rømø, Mandø og Fanø har fundet egne veje til et moderne ø-liv. Rømø nås fra fastlandet via en kilometerlang dæmning, der dagligt udsættes for tidevandets rytme. Ikke kun for turister er det et populært udflugtsmål at parkere på dæmningen og med betydelig tålmodighed følge vandets regeren i området med mange får, strandskader, viber, edderfugle, krebsdyr og muslinger. 

 

Adgang til Mandø foregår i bil via den såkaldte låningsvej, der kun ligger 55 cm. over havbunden. Turen til Mandø tager ca. 20 min., så det er vigtigt at tjekke tidevandskalenderen. Med hyppige mellemrum må strandede bilister i blokerende vandhøjde nemlig hjælpes ind til fastlandet. Fanø er begunstiget af Esbjergs nyere historie som fiskeri-, transport- og passagerhavn. Færgeoverfarten tager 12 min. og gennemføres næsten døgnet rundt.

 

Verdensarv

 Det enestående natur- og dyreliv ved Vadehavet er blevet optaget på UNESCOs verdensarvliste i lighed med de verdenskendte Great Barrier Reef i Australien, Galapagos ved Ecuador og brasilianske Amazonas. Så sandeligt et fornemt selskab og kvalitetsstempel. De inddigede marsk-arealer lægger jord til mere end 500 forskellige planter og dyr, hvoraf nogle kun findes her. 10 mio. trækfugle gør stop i området og stærene danner de berømte formationer til Sort Sol. Det fascinerende økosystem af vand, sand, mudder og tang danner optimale livsbetingelser for edderfugle, ynglefugle, fisk, skaldyr og havpattedyr.

 

Den rå charme

De må – som menneskene i området – mestre hverdagen, hvor den salte barske natur domineres af vinden fra vest, livskraftige træer og buske samt vandets ubønhørlige fremdrift. Den rå charme fascinerer og bidrager til lokalbefolkningens ubetingede kærlighed til hjemstavnen. Et lille stykke Vandkantsdanmark med stor herlighedsværdi.